miércoles, 10 de febrero de 2016

Alejandro das Nenas, gaiteiro de Barcia (I)


Alejandro e Venancio

En Asturias sempre houbo gaiteiros de gran sonadía. Falo de gaiteiros famosos de verdá, que chegaron a salir pola radio e pola tele, que grabaron discos, que viaxaron e que se feceron lenda nel imaxinario popular. Nun vou dar exemplos, porque precisamente foron eso, famosos, e todo el mundo os ten en mente.